Oznámení o fúzi sloučením

Fúze distribučních společností v České republice 

S účinností k 1. 9. 2014 došlo k fúzi distribučních společností v České republice, během níž se společnosti AGC Moravské Budějovice s.r.o., AGC Stod s.r.o. a AGC Hradec Králové a.s. sloučily do společnosti AGC Fenestra a.s. a na společnost AGC Fenestra a.s. přešly veškeré obchodní a výrobní aktivity těchto společností.

K 1.9.2014 tedy společnosti AGC Moravské Budějovice s.r.o., AGC Stod s.r.o. a AGC Hradec Králové a.s. zanikly jako samostatné právnické osoby a v rámci společnosti AGC Fenestra a.s. bylo vytvořeno 8 závodů - závod Salaš, závod Nesovice, závod Brno, závod Moravské Budějovice, závod Žďár nad Sázavou, závod Hradec Králové, závod Stod a závod Sokolov.

Realizovaná fúze v České republice, probíhající fúze v Polsku a v zemích západní Evropy jsou součástí restrukturalizačních opatření přijatých skupinou AGC Glass Europe za účelem snížení počtu právních subjektů působících v České republice a dalších státech Evropy, snížení celkových nákladů a optimalizace administrativních procesů.

 

 Detailní zpráva

AGC Fenestra - Oznámení o fúzi sloučením -

LATEST NEWS