Projekt „Chodník v ul. Závodu míru ...“ je spolufinancován Evropskou unií

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Město Sokolov ve spolupráci s partnerskou organizací AGC Fenestra, a.s. úspěšně zažádalo o dotaci na realizaci projektu s názvem „Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK - Stará Ovčárna“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017114. Hlavním cílem projektu je vybudování dvou zcela nových chodníků ve městě Sokolov.

První z chodníků navazuje na stávající chodník v ul. Slovenská nad městským koupalištěm a vede podél komunikace ul. Závodu míru na okraj nové okružní křižovatky. Druhý chodník vede pod čerpací stanicí a je spojnicí mezi okružní křižovatkou a stávajícím chodníkem u autobazaru na Staré Ovčárně. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím výzvy č. 21 - Místní akční skupiny Sokolovsko s názvem „IROP-Řešení dopravní infrastruktury VI“.

 IROP_plakát.JPG

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám naši odbornící budou věnovat