Prohlášení o cookies

Poslední aktualizace: 25. 5. 2018

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde 

1.            Poznámka

1.1          Tato Politika souborů cookies ("Politika") vysvětluje, jak AGC a společnosti skupiny (souhrnně “AGC”, "my", a "naše") využívají cookies a podobných technologií pro rozpoznání, když a kdy navštívíte naši internetovou stránku na adrese agc-fenestra.cz ("internetová stránka"). Tato politika vysvětluje, co jsou cookies a proč je využíváme, a dále, jaká jsou vaše práva při správě našeho využívání cookies.

1.2          Přečtěte si, prosím, tuto Politiku pozorně. Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře, kontaktujte náš ISM Office na adrese ISM.Office@agc.com.

2.            Co jsou cookies?

2.1          Cookies jsou malé datové soubory, které jsou umístěny ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, kdykoli navštívíte internetovou stránku. Vlastníci internetových stránek běžně používají cookies pro zajištění fungování stránek nebo lepší funkčnosti těchto stránek a pro sledování využití stránek. 

2.2          Cookies plní různé funkce, například vám umožňují navigovat lépe na stránkách, zapamatují si vaše preference a obecně zlepšují vaši spokojenost uživatele. Zajišťují také, že nabízená online reklama odpovídá vám a vašim zájmům.

2.3          Cookies nastavené vlastníkem internetové stránky (v tomto případě AGC) se nazývají "vlastní cookies". Cookies nastavené jinou stranou než vlastníkem stránky se nazývají "cookies třetích stran". Cookies třetích stran umožňují třetím stranám nastavit funkce a funkcionality prostřednictvím internetové stránky (například doručování reklamy, interaktivní obsah a analýzy). Strany, které nastavují tyto cookies třetích stran, dokáží rozpoznat váš počítač, kdykoli navštívíte danou internetovou stránku a také některé jiné internetové stránky. 

3.            Jak dlouho zůstávají cookies v zařízení?

Cookies zůstávají uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení různě dlouhou dobu. Tzv. 'cookies relace' jsou platné pouze po dobu otevření vašeho prohlížeče a jsou ze zařízení automaticky vymazány ihned po zavření prohlížeče. 'Trvalé cookies' zůstávají uloženy v zařízení i po uzavření prohlížeče nebo aplikace a mohou být internetovou stránkou nebo aplikací použity pro rozpoznávání vašeho zařízení, kdykoli později znovu otevřete prohlížeč nebo aplikaci. Délka uložení cookies naší internetové stránky je podrobněji vysvětlena v tabulce níže.

4.            Proč používáme cookies?

4.1          Když navštívíte naši internetovou stránku, můžeme využívat následující cookies:

Typ cookie

Kdo spravuje tyto cookies

Trvání

Jak odmítnout

Základní cookies internetové stránky:
Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb na naší internetové stránce a pro využívání některých jejich funkcí, např. přístup do zabezpečených částí.  

Vzhledem k tomu, že tyto cookies jsou naprosto nezbytné pro fungování internetové stránky, nelze je odmítnout.

Je však možné je zablokovat nebo vymazat změnou nastavení vašeho prohlížeče, jak je vysvětleno níže v části "Jak mohu spravovat cookies?".

_lang

AGC Fenestra

120 dnů

 

 wpfont AGC Fenestra  30 dnů  

Analytické a individualizační cookies:
Tyto cookies shromažďují informace, které v agregované formě používáme k analýze využití naší internetové stránky nebo dopadu našich marketingových kampaní, případně nám pomáhají nastavit naši internetovou stránku vám na míru.

 

Chcete-li odmítnout tyto cookies, postupujte podle pokynů uvedených níže v části "Jak mohu spravovat cookies?"

Případně klikněte na příslušný odkaz odhlášení níže:

_ga

Google

730 dnů

Zakázat cookie

_gid

Google

30 dnů

Zakázat cookie

 

5.            Využívání jiných technologií sledování, například web beacons

5.1          Cookies nejsou jediný způsob, jak rozpoznat nebo sledovat návštěvníka na internetové stránce. Můžeme využívat i jiné podobné technologie, například web beacons (někdy také nazývané "pixelový tag" nebo "clear gifs"). Jedná se o malé grafické soubory obsahující jedinečný identifikátor, který nám umožní zjistit, že někdo navštívil naši internetovou stránku. To nám umožní například sledovat přesuny uživatelů z jedná části internetové stránky na jinou, zasílat cookies nebo jejich prostřednictvím komunikovat, zjistit, zda jste přešel na naši internetovou stránku z online reklamy sdílené na internetové stránce třetí strany, zlepšit výkon stránky a měřit úspěšnost našich emailových marketingových kampaní. V mnoha případech tyto technologie vycházejí z technologie cookies, takže odmítnutím cookies znemožníte i jejich fungování.

6.            Cílená reklama

6.1          Někdy zasílají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení cookies třetí strany za účelem zprostředkování reklamy přes naši stránku. Tyto společnosti mohou využít informací o vaší návštěvě na této nebo jiné internetové stránce za účelem zaslání relevantních informací o zboží a  službách, které by vás mohly zajímat. Někdy také využívají technologie na měření efektivity reklamy. Činí tak používáním cookies nebo web beacons pro shromažďování informací o vaší návštěvě na této nebo jiných internetových stránkách za účelem zaslání relevantních informací o zboží a službách, které by vás mohly zajímat. Takto shromážděné informace nám ani jim neumožňují zjistit vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se sami nerozhodnete je poskytnout.

7.            Jak mohu spravovat cookies?

7.1          Máte právo odmítnout nebo přijmout cookies. Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na změnit nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.

7.2         V nastavení svého prohlížeče můžete měnit pravidla pro přijímání nebo zakázání cookies. Jestliže odmítnete cookies, můžete stále využívat některé funkce, ale některé části pouze omezeně. Vzhledem k tomu, že nastavení se mění u každého prohlížeče jiným způsobem, doporučujeme využít menu Nápověda vašeho prohlížeče, kde se dozvíte více.

8.            Cookies zaslané v minulosti

8.1          Jestliže jste odmítli jedno nebo více cookies, budeme moci stále využít informace shromážděné těmito cookies před jejich odhlášením. Po odhlášení přes odkaz odhlášení přestaneme tyto informace shromažďovat.

9.            Více informací o cookies

9.1          Přejete-li si dozvědět se více o cookies, včetně vysvětlení, jak jsou cookies umisťovány do vašeho koncového zařízení, nebo jak je spravovat či mazat, navštivte http://www.allaboutcookies.org.

10.          Aktualizace této Politiky

10.1        Jestliže budeme muset aktualizovat tuto Politiku z důvodů právních, technických nebo obchodních změn, přijmeme vhodná opatření, abychom vás informovali přiměřeně významu prováděných změn. V případě významných změn, nebo vyžaduje-li to platná právní úprava, požádáme vás o souhlas.

 

Datum poslední aktualizace je uveden pod označením “poslední aktualizace” nad textem této Politiky.