Společnost AGC byla zařazena na prestižní A-List organizace CDP oceňující výsledky dosažené v oblasti změny klimatu

Tokio dne 13. prosince 2022 - Společnost AGC (AGC, Inc.; sídlo společnosti: Tokio, prezident: Yoshinori Hirai), přední světový výrobce skla, chemikálií a high-tech materiálů, byla za své progresivní ekologické iniciativy a proaktivní zveřejňování informací zařazena organizací CDP na prestižní seznam „A-list“ za rok 2022. Toto ocenění je udělováno na základě každoroční dotazníkové akce týkající se „změny klimatu“, kterou provádí mezinárodní nezisková organizace CDP zabývajícotázkami životního prostředí.

logo CDP Climate.JPG

CDP používá k hodnocení společností velmi detailní a ničím neovlivňovanou metodiku, na jejímž základě provádí ohodnocení písmeny A až D, v závislosti na komplexnosti zveřejňovaných informací, uvědomování si environmentálních rizik a jejich zvládání, realizace osvědčených postupů spojených s vedoucí úlohou v oblasti životního prostředí, k níž patří i stanovování ambiciózních a smysluplných cílů. Na základě údajů vykázaných v dotazníku CDP o změně klimatu v roce 2022 je AGC jednou z mála firem, které mezi více než 10 000 hodnocenými společnostmi získaly nejvyšší hodnocení „A“.

Skupina AGC si stanovila podporu řízení udržitelného rozvoje jako jednu ze svých klíčových strategií a usiluje o dosažení čisté nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Jako průběžný milník pro rok 2021 si dala za cíl dosáhnout 30% snížení* emisí skleníkových plynů v rámci Scope 1 a Scope 2 a pro rok 2030 pak 50% snížení* emisí skleníkových plynů na jednotku prodeje v rámci Scope 1 a Scope 2. V roce 2022 skupina vyhlásila jako nový cíl 30% snížení* emisí v rámci Scope 3 a rovněž požádala o SBT certifikaci mezinárodní iniciativy SBTi zaměřené na změnu klimatu. Kromě oznámení tohoto nového cíle Skupina upřesnila svůj postoj k proaktivnímu řešení problémů, který jí umožní dosáhnout stanovené hodnoty, a přijala opatření, jako je například zvýšení úsilí při podpoře dodavatelů v rámci plnění cíle Scope 3. Rovněž prokázala, že se skupina AGC dokáže přizpůsobit změnám a zintenzivnila vysvětlování rizik souvisejících se změnou klimatu a reakcí na ně. Domníváme se, že toto úsilí vedlo k získání nejvyššího ohodnocení.

*: Cíl v oblasti snížení emisí v porovnání s rokem 2019

Úplný seznam společností, které se dostaly na letošní seznam CDP A_List, je k dispozici zde:

www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Seznam společností, které zveřejnily informace prostřednictvím odpovědí na dotazník CDP, naleznete v následujícím odkazu:

www.cdp.net/en/responses

Úplná metodika a kritéria pro sestavení seznamu A-list jsou k dispozici na internetových stránkách CDP na adrese:

www.cdp.net/en/companies/companies-scores

O společnosti CDP

CDP je globální nezisková organizace, která v celosvětovém měřítku provozuje systém zveřejňování informací o životním prostředí pro společnosti, města, státy a regiony. Společnost CDP, která byla založena v roce 2000 a spolupracuje s více než 680 finančními institucemi s aktivy v hodnotě přes 130 bilionů dolarů, je průkopníkem ve využívání kapitálových trhů a firemních zakázek, aby motivovala společnosti ke zveřejňování dopadů jejich činnosti na životní prostředí, ke snižování emisí skleníkových plynů a ochraně vodních zdrojů a lesů. V roce 2022 zveřejnilo údaje prostřednictvím CDP téměř 20 000 organizací po celém světě, včetně více než 18 700 společností představujících polovinu globální tržní kapitalizace a více než 1 100 měst, států a regionů. Organizace CDP, která se plně řídí zásadami TCFD [Pracovní skupina pro klimatické finanční výkaznictví], je největší environmentální databází na světě a její výsledky jsou široce využívány při rozhodování o investicích a o zadávání veřejných zakázek preferujícím bezuhlíkovou a udržitelnou ekonomikou odolnou vůči změnám klimatu.  CDP je zakládajícím členem iniciativy Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda a iniciativy Net Zero Asset Managers.

 

 

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám naši odbornící budou věnovat