Udržitelnost a specifikace

Stále stoupala nejen poptávka po energeticky účinném zasklení, kterou částečně podnítila i legislativa, ale také potřeba zlepšit udržitelnost.

Současně s tím se výrobci skla neustále snažili zlepšovat technologii výroby skla s cílem snížit spotřebu energie a vody a zvýšit používání recyklovaného materiálu.

Většina produktů AGC je v současné době posuzována nezávislou iniciativou Cradle to Cradle, která hodnotí udržitelnost a na základě toho určuje výkonnost.

Vzhledem k tomu, že sklářské výrobky jsou v reakci na energetické, akustické, bezpečnostní a protipožární požadavky stále sofistikovanější, výrobci proškolili sklářské experty a vytvořili softwarové nástroje, které odborníkům pomáhají zpracovávat specifikace a vybrat optimální zasklení pro jejich projekty.

Mezinárodní tým odborníků pro stavební projekty z AGC spolupracuje s projektovými týmy na stanovení správných specifikací zasklení. Týká se to nejen údajů o charakteristikách skel, ale i fotorealistického zobrazování zasklení, přičemž cílem je zajistit splnění všech technických a estetických požadavků.

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám naši odbornící budou věnovat