THERMOBEL – jaké zvolit zasklení pro rodinný dům?

Věděli jste, že hodně tepla ve vašem domě přijde nazmar? V průměrném domě čtvrtina tepla uniká stěnami a až 40 % okny. Izolační zasklení představuje složení, které obsahuje dvě nebo tři tabule skla oddělené prostorem naplněným suchým vzduchem nebo plynem. Tato kompletace dokáže zadržet v domě teplo a vy můžete vypnout topení a ušetřit. V teplejších dnech pomůže izolační zasklení zadržet sluneční teplo mimo dům a zajistit tak maximální pohodlí a pohodu ve všech ročních obdobích.

Co od zasklení požadujete?

Je velmi důležité co nejpřesněji formulovat své specifické požadavky v základních otázkách týkajících se úrovně tepelné izolace, přirozených tepelných zisků ze slunce nebo naopak protisluneční ochrany. Správně zvolené zasklení musí zohlednit všechny podstatné parametry s ohledem na typ výstavby (renovace vs. novostavba), energetické požadavky (dům v energetickém standardu, pasivní, aktivní dům apod.) a klimatické podmínky příslušného regionu. Velikost otvorů či orientace ke světovým stranám, protihluková izolace a bezpečnost hrají další důležitou roli při samotném návrhu vašeho zasklení.

Trojskla s funkčními vrstvami a kde je použít?

THERMOBEL TG ENERGY 72/38
Zasklení s protisluneční funkcí - Vysoká úroveň protisluneční ochrany - Dostatek přirozeného světla v interiéru - Vhodné pro velké otvorové výplně - Západní a jihozápadní strana domu

THERMOBEL TG LS
Zasklení pro pasivní domy - Využití přirozených tepelných zisků - Zvýšená úroveň přirozeného světla v interiéru - Vhodné pro větší výplně - Jižní strana (přirozené nebo dodatečné stínění) domu

THEMOBEL TG TOP
Standardní zasklení pro rodinné domy - Vysoká úroveň tepelné izolace - Zvýšená úroveň přirozeného světla v interiéru - Vhodné pro standardní zasklení domu - Všechny strany fasády

Parametry

Obchodní názevSložení Tlouštka (mm)Celková tlouštka (mm)LT (%)SF (%)LR (%)Ug W/(m².K)Orientace fasády

Thermobel TG
Energy 72/38

Energy 72/38 #2 - 16mm 90% argon - Planibel Clearlite - 16mm 90% argon - iplus 1.1 #5

4|-16-4-16-|4 44 66 35 16 0,5 JZ, Z
Thermobel TG LS

Planibel Clearlite - 16 mm 90% argon - iplus LS #3 - 16 mm 90% argon - iplus LS #5

4-16-|4-16-|4 44 74 62 17  0,7 J
Thermobel TG Top

iplus 1.1 #2 - 16mm 90% argon - Planibel Clearlite - 16mm 90% argon - iplus 1.1 #5

4|-16-4-16-|4

44 74 52 16  0,6 J, V, Z, S

Máte další požadavky?

Funkční tepelně izolační vrstvy lze v trojskle kombinovat s dalšími produkty pro splnění vašich dalších požadovaných funkcí:

  • Bezpečnost obyvatel a ochrana před zloději (Stratobel)
  • Zvýšená protihluková izolace (Stratophone)
  • Úprava transparentnosti zasklení pro více soukromí, estetický požadavek (Matelux, Imagin…)
  • Integrované stínící prvky (Thermobel STORE) 

Cradle to Cradle – šetrný k životnímu prostředí

Výrobkům Thermobel bylo uděleno bronzové osvědčení Cradle to Cradle Certified® Bronze. Aktivním využíváním produktů s osvědčením Cradle to Cradle získávají architekti, designéři a projektanti tzv. LEED kredity. V systémech LEED a BREEAM lze získat navíc ocenění v rámci 3 hlavních témat: přirozené osvětlení, tepelná pohoda a energetická náročnost. Uživatelé a investoři získávají výrobek, jehož samotná výroba respektuje zásady cyklického hospodářství a jehož vlastnosti snižují uhlíkovou stopu.

Katalog ke stažení

Pro více informací o výrobcích si stáhněte aktuální verzi katalogu Thermobel. Jaké zvolit zasklení pro rodinný dům?